Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2196(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0183/2021

Разисквания :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Гласувания :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Приети текстове :

P9_TA(2021)0350

Протокол
XML 14k
Четвъртък, 8 юли 2021 г. - Страсбург

4. Обявяване на резултатите от гласуването
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Европейска агенция по лекарствата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0351)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. ***I
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0352)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 35)

Ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации
Предложение за резолюция B9-0370/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0353)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 36)

Създаване на насоки за прилагане на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза
Доклад относно създаването на насоки за прилагане на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза [2021/2071(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0348)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 31)

Глобалният режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (Акт „Магнитски“ на ЕС)
Предложение за резолюция B9-0371/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0349)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство
Доклад относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство [2019/2196(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0350)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 33).

Изказвания

- Maria Arena, за да поиска промяна на заглавието на резолюцията относно глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (Акт „Магнитски“ на ЕС) (B9-0371/2021) (председателят отговори, че искането ще бъде предадено на компетентните органи и на председателя на Парламента);

- Grace O'Sullivan (докладчик), за да поиска следният въпрос да бъде отнесен до компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:
Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - комисия ENVI.

Това искане ще бъде подложено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията (точка 11 от протокола от 8.7.2021 г.).

Последно осъвременяване: 22 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност