Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2196(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0183/2021

Rozpravy :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Hlasování :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0350

Zápis
XML 12k
Čtvrtek, 8. července 2021 - Štrasburk

4. Oznámení výsledků hlasování
Doslovné záznamy

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0351)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0352)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 35)

Nový EVP pro výzkum a inovace
Návrh usnesení B9-0370/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0353)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 36)

Vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU
Zpráva o vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU [2021/2071(INI)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0348)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon)
Návrh usnesení B9-0371/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0349)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 32)

Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru
Zpráva o výroční zprávě o fungování schengenského prostoru [2019/2196(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0350)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 33).

Vystoupení

- Maria Arena, aby požádala o změnu názvu usnesení o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon) (B9-0371/2021) (předsedající odpověděl, že žádost bude postoupena příslušným útvarům a předsedovi Parlamentu);

- Grace O'Sullivan (zpravodajka) s žádostí, aby byla níže uvedená věc vrácena v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu příslušnému výboru:

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - výbor ENVI.

O této žádosti se bude hlasovat po konečném hlasování o návrhu Komise (bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021).

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí