Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2196(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0183/2021

Arutelud :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Hääletused :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0350

Protokoll
XML 11k
Neljapäev, 8. juuli 2021 - Strasbourg

4. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
CRE

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Euroopa Ravimiamet ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0351)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

Liidu üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030 ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0352)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35)

Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks
Resolutsiooni ettepanek B9-0370/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0353)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 36)

Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil
Raport liidu eelarve kaitsmiseks kehtestatud üldise tingimuslikkuse korra kohaldamise suuniste koostamise kohta [2021/2071(INI)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0348)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt)
Resolutsiooni ettepanek B9-0371/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0349)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne
Raport Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta [2019/2196(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0350)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 33).

Sõnavõtud

- Maria Arena, kes taotles pealkirja muutmist resolutsioonil kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi kohta (ELi Magnitski akt) (B9-0371/2021) (Istungi juhataja vastas, et taotlus edastatakse pädevatele teenistustele ja parlamendi presidendile);

- Grace O'Sullivan (kaasraportöör), kes taotles järgmise küsimuse edastamist pädevale komisjonile vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4:
Liidu üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - ENVI-komisjon.

Taotlus pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepaneku üle toimunud lõpphääletust (8.7.2021 protokollipunkt 11)

Viimane päevakajastamine: 30. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika