Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2196(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0183/2021

Debatten :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Stemmingen :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0350

Notulen
XML 11k
Donderdag 8 juli 2021 - Straatsburg

4. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0351)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 34)

Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0352)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 35)

Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
Ontwerpresolutie B9-0370/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0353)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 36)

Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
Verslag over de opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting [2021/2071(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0348)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 31)

Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet)
Ontwerpresolutie B9-0371/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0349)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 32)

Jaarverslag over de werking van het Schengengebied
Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2019/2196(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0350)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 33).

Het woord wordt gevoerd door:

- Maria Arena, die verzoekt om wijziging van de titel van de resolutie over de Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) (B9-0371/2021) (de Voorzitter antwoordt dat het verzoek aan de bevoegde instanties en aan de Voorzitter van het Parlement zal worden doorgegeven);

- Grace O'Sullivan (rapporteur), die verzoekt om terugverwijzing van de volgende vraag naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement: Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - commissie ENVI.

Er zal over het verzoek worden gestemd na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 11 van de notulen van 8.7.2021).

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid