Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2196(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0183/2021

Debaty :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Głosowanie :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0350

Protokół
XML 12k
Czwartek, 8 lipca 2021 r. - Strasburg

4. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Europejska Agencja Leków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0351)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 34)

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0352)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 35)

Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji
Projekt rezolucji B9-0370/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0353)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 36)

Opracowanie wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii
Sprawozdanie w sprawie opracowania wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii [2021/2071(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0348)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 31)

Globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka (unijna ustawa Magnickiego)
Projekt rezolucji B9-0371/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0349)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 32)

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen [2019/2196(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0350)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 33).

Wystąpienia

- Maria Arena, aby poprosić o zmianę tytułu rezolucji w sprawie globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka (unijna ustawa Magnickiego) (B9-0371/2021) (Przewodniczący odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany właściwym służbom i Przewodniczącemu Parlamentu);

- Grace O'Sullivan (sprawozdawczyni), aby poprosić o odesłanie następującego dokumentu do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu: Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - komisja ENVI.

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskiem Komisji (pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021).

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności