Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2196(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0183/2021

Rozpravy :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Hlasovanie :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0350

Zápisnica
XML 11k
Štvrtok, 8. júla 2021 - Štrasburg

4. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Európska agentúra pre lieky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0351)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 34)

Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0352)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 35)

Nový EVP pre výskum a inovácie
Návrh uznesenia B9-0370/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0353)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 36)

Vypracovanie pokynov na uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie
Správa o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie [2021/2071(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0348)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 31)

Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského zákon EÚ)
Návrh uznesenia B9-0371/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0349)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 32)

Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru
Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru [2019/2196(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0350)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 33).

Vystúpenia:

- Maria Arena so žiadosťou o zmenu názvu uznesenia o globálnom sankčnom režime EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského zákon EÚ) (B9-0371/2021) (predsedajúci odpovedal, že žiadosť sa postúpi príslušným útvarom a predsedovi Parlamentu);

- Grace O'Sullivan (spoluspravodajkyňa) so žiadosťou, aby táto otázka bola postúpená gestorskému výboru v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - výbor ENVI.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021).

Posledná úprava: 30. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia