Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2785(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0382/2021

Συζήτηση :

PV 08/07/2021 - 9.1
CRE 08/07/2021 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0355

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

9.1. Η περίπτωση του Ahmadreza Djalali στο Ιράν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 και B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Οι Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias και Dominique Bilde παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Javier Zarzalejos, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jakop G. Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Campomenosi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki και Evin Incir.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τροπολογίες)· σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τροπολογίεςσημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου