Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2786(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0385/2021

Debatter :

PV 08/07/2021 - 9.2
CRE 08/07/2021 - 9.2

Omröstningar :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2021)0356

Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 8 juli 2021 - Strasbourg

9.2. Hongkong, särskilt fallet Apple Daily
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 och B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga och Manu Pineda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: François-Xavier Bellamy för PPE-gruppen, och Maria Arena för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen, för The Left-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne och Dita Charanzová (talmannen svarade på Bert-Jan Ruissens inlägg).

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy