Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0300(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0203/2021

Συζήτηση :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Συνοπτικά πρακτικά
XML 18k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Η υπόθεση του Ahmadreza Djalali στο Ιράν
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0382/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0355)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 38)

Χονγκ Κονγκ και ιδίως η περίπτωση της Apple Daily
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0385/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0356)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 39)

Η θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία, ιδίως οι περιπτώσεις των Mustafa Hashem al-Darwish και Abdullah al-Howaiti
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0392/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0357)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 40)

Επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου
Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τον ενισχυμένο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης και την αυξημένη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη δημοκρατική λογοδοσία [2020/2075(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0358)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 41)

Η κατάσταση στη Νικαράγουα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0400/2021/REV

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0359)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 42)

Η καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και συγκεκριμένα του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP)
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0406/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0360)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 43)

Δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της Ανταρκτικής (ΠΘΠ) και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Νοτίου Ωκεανού
Πρόταση ψηφίσματος B9-0369/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0361)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 44)

Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγαρία ως απόρροια των νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο
Πρόταση ψηφίσματος B9-0412/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0362)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 45)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2021)0351)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 34)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται με ΟΚ (665 υπέρ, 20 κατά, 11 αποχές)

Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2021)0352)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 35)

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκρίνεται με ΟΚ (603 υπέρ, 90 κατά, 3 αποχές)

Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0370/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0353)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 36)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.04.)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου