Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0300(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0203/2021

Debatten :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Stemmingen :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Notulen
XML 16k
Donderdag 8 juli 2021 - Straatsburg

11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0382/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0355)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 38)

Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0385/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0356)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 39)

De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0392/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0357)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 40)

Herziening van het macro-economische wetgevingskader
Verslag over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht [2020/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0358)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 41)

De situatie in Nicaragua
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0400/2021/REV

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0359)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 42)

Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder van de HDP
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0406/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0360)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 43)

Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan
Ontwerpresolutie B9-0369/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0361)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 44)

Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen
Ontwerpresolutie B9-0412/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0362)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 45)

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0351)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 34)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (665 voor, 20 tegen, 11 onthoudingen)

Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0352)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 35)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (603 voor, 90 tegen, 3 onthoudingen)

Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie
Ontwerpresolutie B9-0370/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0353)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 36)

(De vergadering wordt om 13.04 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid