Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2666(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000033/2021 (B9-0027/2021)

Debatter :

PV 08/07/2021 - 16
CRE 08/07/2021 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 8 juli 2021 - Strasbourg

16. Anständiga arbets- och anställningsvillkor i luftfartssektorn - Covid-19-krisens inverkan på luftfartssektorn (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000049/2021 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri och Sandra Pereira, för EMPL-utskottet, till kommissionen: Anständiga arbets- och anställningsvillkor inom luftfartssektorn (B9-0030/2021)

Fråga för muntligt besvarande O-000033/2021 från Karima Delli, för TRAN-utskottet, till kommissionen: Covid-19-krisens effekter på luftfartssektorn (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová och Karima Delli utvecklade frågorna.

Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Cláudia Monteiro de Aguiar för PPE-gruppen, Johan Danielsson för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Sandra Pereira, för The Left-gruppen, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar och Agnes Jongerius.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.18.)

Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy