Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Čtvrtek, 8. července 2021 - Štrasburk

22. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění termooxidačních materiálů a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: IMCO

stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, pokud jde o vyhodnocení oznámení podaných příslušnými vnitrostátními orgány Komisi a o zařazení cikatrizantů s ATC kódem D03AX a lékové formy muší larvy na seznam léčivých přípravků, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. července 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Lhůta pro námitku: 4 měsíce od data přijetí, tj. od 6. července 2021

předáno příslušnému výboru: ECON, ENVI

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí