Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Torsdag den 8. juli 2021 - Strasbourg

22. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 med henblik på tilføjelse af termiske oxidationsmaterialer og derivater som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: IMCO

rådg. udv.:: ENVI (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1237 for så vidt angår kravet om eksportlicens for ris (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår definitionen af hentydninger til forskriftsmæssige betegnelser for spiritus eller geografiske betegnelser for spiritus og deres anvendelse i beskrivelsen, præsentationen eller mærkningen af andre spiritus end den spiritus, der hentydes til (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/161 for så vidt angår vurdering af nationale kompetente myndigheders indberetninger til Kommissionen og medtagelse af andre sårhelende midler med ATC-kode D03AX og lægemiddelformen fluelarver på listen over lægemidler, som ikke må være forsynet med sikkerhedselementerne (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. juli 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, som præciserer indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, der skal offentliggøres af virksomheder, som er omfattet af artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU, vedrørende miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og som præciserer metodologien til sikring af overholdelse af denne oplysningsforpligtelse (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Frist for indsigelse: 4 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2021

henvist til kor. udv.: ECON, ENVI

Seneste opdatering: 30. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik