Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 8. juuli 2021 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Fraktsioonide koosseis
 4.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 5.Töötaja õigused Bangladeshis (arutelu)
 6.Esimene hääletusvoor
 7.Töötaja õigused Bangladeshis (arutelu jätkamine)
 8.Toorainete ja ehitusmaterjalide jätkuv hinnatõus Euroopas (arutelu)
 9.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  9.1.Ahmadreza Djalali juhtum Iraanis
  9.2.Hongkong, eelkõige Apple Daily juhtum
  9.3.Surmanuhtlus Saudi Araabias, eelkõige Mustafa Hashem al-Darwishi ja Abdullah al-Howaiti juhtumid
 10.Istungi jätkamine
 11.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 12.Istungi jätkamine
 13.Teine hääletusvoor
 14.Istungi jätkamine
 15.Kavad ja meetmed, et kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (arutelu)
 16.Inimväärsed töö- ja teenistustingimused lennundussektoris - COVID-19 kriisi mõju lennundussektorile (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 23.Petitsioonid
 24.Esitatud dokumendid
 25.Otsused algatusraportite koostamiseks
 26.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 27.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 28.Järgmiste istungite ajakava
 29.Istungi lõpp
 30.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (44 kb) Hääletustulemused (339 kb) Nimelise hääletuse tulemused (4562 kb) 
 
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (44 kb) Hääletustulemused (339 kb) Nimelise hääletuse tulemused (4562 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletustulemused (93 kb) Nimelise hääletuse tulemused (80 kb) 
 
Protokoll (297 kb) Kohalolijate nimekiri (76 kb) Hääletustulemused (281 kb) Nimelise hääletuse tulemused (732 kb) 
Viimane päevakajastamine: 30. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika