Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 8 juli 2021 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Samenstelling fracties
 4.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 5.Arbeidsrechten in Bangladesh (debat)
 6.Eerste stemming
 7.Arbeidsrechten in Bangladesh (voortzetting van het debat)
 8.Aanhoudende stijging van de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen in Europa (debat)
 9.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
9.1.Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran
  
9.2.Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily
  
9.3.De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Tweede stemming
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (debat)
 16.Behoorlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de luchtvaartsector - Gevolgen van de COVID-19-crisis voor de luchtvaart (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 23.Verzoekschriften
 24.Ingekomen stukken
 25.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 26.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 27.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 28.Rooster van de volgende vergaderingen
 29.Sluiting van de vergadering
 30.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (187 kb) Presentielijst (44 kb) Stemmingsuitslagen (343 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2414 kb) 
 
Notulen (187 kb) Presentielijst (44 kb) Stemmingsuitslagen (343 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2414 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (12 kb) Stemmingsuitslagen (90 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (87 kb) 
 
Notulen (292 kb) Presentielijst (76 kb) Stemmingsuitslagen (227 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (734 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid