Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 5.Arbetstagarrättigheter i Bangladesh (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.Arbetstagarrättigheter i Bangladesh (fortsättning på debatten)
 8.Varaktig prisökning på råvaror och byggnadsmaterial i Europa (debatt)
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Fallet Ahmadreza Djalali i Iran
  9.2.Hongkong, särskilt fallet Apple Daily
  9.3.Dödsstraffet i Saudiarabien, särskilt fallen Mustafa Hashem al-Darwish och Abdullah al-Howaiti
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Andra omröstningsomgången
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning (debatt)
 16.Anständiga arbets- och anställningsvillkor i luftfartssektorn - Covid-19-krisens inverkan på luftfartssektorn (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 23.Framställningar
 24.Inkomna dokument
 25.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 26.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 27.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 28.Datum för nästa sammanträdesperiod
 29.Avslutande av sammanträdet
 30.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (186 kb) Närvarolista (44 kb) Omröstningsresultat (342 kb) Omröstningar med namnupprop (4562 kb) 
 
Protokoll (186 kb) Närvarolista (44 kb) Omröstningsresultat (342 kb) Omröstningar med namnupprop (4562 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (135 kb) Omröstningar med namnupprop (85 kb) 
 
Protokoll (299 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (220 kb) Omröstningar med namnupprop (732 kb) 
Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy