Indiċi 
Minuti
XML 187kPDF 314kWORD 80k
Il-Ħamis, 8 ta' Lulju 2021 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Avviż mill-Presidenza
 3.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 4.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 5.Id-drittijiet tal-ħaddiema fil-Bangladesh (dibattitu)
 6.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 7.Id-drittijiet tal-ħaddiema fil-Bangladesh (tkomplija tad-dibattitu)
 8.Żieda kontinwa tal-prezzijiet ta' materja prima u materjal tal-kostruzzjoni fl-Ewropa (dibattitu)
 9.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
9.1.Il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran
  
9.2.Hong Kong, b'mod partikolari l-każ ta' Apple Daily
  
9.3.Il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija, b'mod partikolari l-każijiet ta' Mustafa Hashem al-Darwish u Abdullah al-Howaiti
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (dibattitu)
 16.Kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg diċenti fis-settur tal-avjazzjoni - L-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq is-settur tal-avjazzjoni (dibattitu)
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 22.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Petizzjonijiet
 24.Dokumenti mressqa
 25.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 26.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 27.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 28.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 30.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Avviż mill-Presidenza

Il-President għarraf li l-President tal-Parlament, b'segwitu għar-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Kondotta tal-Membri tal-Parlament, iddeċieda li jissanzjona lil Jan Zahradil, minħabba nuqqas ta' osservanza tal-obbligi dikjarattivi stabbiliti fl-Artikolu 4(2)(g) tal-Kodiċi ta' Kondotta, moqri fid-dawl tal-Artikolu 1(a) tal-Kodiċi ta' Kondotta, flimkien mal-Artikolu 35(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Is-sanzjoni tikkonsisti fi twiddiba.

Din id-deċiżjoni ġiet innotifikata lill-Membru tal-Parlament ikkonċernat fis-7 ta' Lulju 2021.

F'konformità mal-Artikolu 177 tar-Regoli ta' Proċedura, Jan Zahradil għandu massimu ta' ġimgħatejn min-notifika tas-sanzjoni biex jagħmel appell intern kontra din id-Deċiżjoni quddiem il-Bureau.


3. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Luisa Regimenti m'għadux jieħu postu mal-Membri mhux affiljati u ngħaqad mal-Grupp PPE b'effett li jiddekorri mid-data 8 ta' Lulju 2021.


4. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rwol imsaħħaħ għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fit-tħejjija għall-kriżijiet u fil-maniġġar tagħhom għall-prodotti mediċinali u għall-apparati mediċi [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0351)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 34)

Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0352)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 35)

ŻER ġdida għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0370/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0353)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 36)

It-tfassil ta' linji gwida għall-applikazzjoni tar-reġim ġenerali ta' kondizzjonalità għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni
Rapport dwar it-tfassil ta' linji gwida għall-applikazzjoni tar-reġim ġenerali ta' kondizzjonalità għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni [2021/2071(INI)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial u Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0348)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 31)

Ir-reġim globali ta' sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-drittijiet tal-bniedem (Liġi Magnitsky tal-UE)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0371/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0349)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 32)

Rapport Annwali dwar il-funzjonament taż-żona Schengen
rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen [2019/2196(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0350)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 33).

Interventi

- Maria Arena, biex titlob li jiġi emendat it-titolu tar-Riżoluzzjoni dwar ir-reġim globali ta' sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-drittijiet tal-bniedem (Liġi Magnitsky tal-UE) (B9-0371/2021) (il-President wieġeb li t-talba se tintbagħat lis-servizzi kompetenti u lill-President tal-Parlament);

- Grace O'Sullivan (rapporteur), biex titlob li l-kwistjoni li ġejja tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura: Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Kumitat ENVI.

Din it-talba se titressaq għall-votazzjoni wara l-votazzjoni finali tal-proposta tal-Kummissjoni (punt 11 tal-Minuti tad-data 8.7.2021)


5. Id-drittijiet tal-ħaddiema fil-Bangladesh (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-drittijiet tal-ħaddiema fil-Bangladesh (2021/2756(RSP))

Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Christophe Hansen f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Svenja Hahn f'isem il-Grupp Renew, Saskia Bricmont f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ID, Elżbieta Rafalska f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz, f'isem il-Grupp The Left, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Ryszard Czarnecki u Leila Chaibi.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 7 tal-Minuti tad-data 8.7.2021)


6. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 u B9-0399/2021, minn Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere u Luděk Niedermayer, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Emma Wiesner, f'isem il-Grupp Renew, Ernest Urtasun u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan u Charlie Weimers, f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo u Marco Campomenosi, dwar il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran (2021/2785(RSP)) (RC-B9-0382/2021);

Hong Kong, b'mod partikolari l-każ ta' Apple Daily
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikolu 144(5), u l-Artikolu 132(4), tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 u B9-0391/2021, minn Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt, f'isem il-Grupp S&D, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans u Marie-Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu u Salima Yenbou, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar Hong Kong, b'mod partikolari l-każ ta' Apple Daily (2021/2786(RSP)) (RC-B9-0385/2021);

Il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija, b'mod partikolari l-każijiet ta' Mustafa Hashem al-Darwish u Abdullah al-Howaiti
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 u B9-0398/2021, minn Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer u Ioan-Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Marc Tarabella, f'isem il-Grupp S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans u Karin Karlsbro, f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan u Eugen Jurzyca, f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija, b'mod partikolari l-każijiet ta' Mustafa Hashem al-Darwish u Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP)) (RC-B9-0392/2021);

Rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku
Rapport dwar ir-rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku għal impatt aħjar fuq l-ekonomija reali tal-Ewropa u trasparenza aħjar tat-teħid ta' deċiżjonijiet u tal-akkontabbiltà demokratika [2020/2075(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0403/2021, B9-0404/2021 u B9-0405/2021, minn Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White u Isabel Wiseler Lima, f'isem il-Grupp PPE, Javi López u Pedro Marques, f'isem il-Grupp S&D, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans u María Soraya Rodríguez Ramos, f'isem il-Grupp Renew, Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Ladislav Ilčić u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, Fabio Massimo Castaldo u Nikolaj Villumsen, dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2021/2777(RSP)) (RC-B9-0400/2021/REV);

Ir-repressjoni tal-oppożizzjoni fit-Turkija, b'mod speċifiku tal-HDP
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa f'konformità mal-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0409/2021, B9-0410/2021 u B9-0411/2021, minn Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor u Željana Zovko, f'isem il-Grupp PPE, Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques u Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Sergey Lagodinsky, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou u Manu Pineda, f'isem il-Grupp The Left, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić u Fabio Massimo Castaldo, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni fit-Turkija, b'mod speċifiku tal-HDP (2021/2788(RSP)) (RC-B9-0406/2021);

L-istabbiliment ta' Żoni Marini Protetti (MPAs) fl-Antartiku u l-konservazzjoni tal-bijodiversità tal-Oċean tan-Nofsinhar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0369/2021;

Ksur tad-dritt tal-UE u tad-drittijiet taċ-ċittadini LGBTIQ fl-Ungerija b'riżultat tal-bidliet legali adottati fil-Parlament Ungeriż
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0412/2021.

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rwol imsaħħaħ għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fit-tħejjija għall-kriżijiet u fil-maniġġar tagħhom għall-prodotti mediċinali u għall-apparati mediċi [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

ŻER ġdida għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0370/2021.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-11.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00 (punt 11 tal-Minuti tad-data 8.7.2021).

Interventi

Nicolás González Casares, qabel il-ftuħ tal-ewwel sessjoni ta' votazzjoni, biex jitlob li t-talba li ġejja tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura:

- L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Kumitat ENVI.

Din it-talba se titressaq għall-votazzjoni wara l-votazzjoni finali tal-proposta tal-Kummissjoni (punt 11 tal-Minuti tad-data 8.7.2021).


7. Id-drittijiet tal-ħaddiema fil-Bangladesh (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-drittijiet tal-ħaddiema fil-Bangladesh (2021/2756(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 5 tal-Minuti tad-data 8.7.2021)

Interventi ta': Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Virginie Joron, Emmanuel Maurel, Maria Arena, Maximilian Krah u Miguel Urbán Crespo.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


8. Żieda kontinwa tal-prezzijiet ta' materja prima u materjal tal-kostruzzjoni fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Żieda kontinwa tal-prezzijiet ta' materja prima u materjal tal-kostruzzjoni fl-Ewropa (2021/2783(RSP))

Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Pascal Arimont f'isem il-Grupp PPE, Maria Grapini f'isem il-Grupp S&D, Nicola Danti f'isem il-Grupp Renew, Henrike Hahn f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Marco Campomenosi f'isem il-Grupp ID.

PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

Interventi ta': Tiziana Beghin Membru mhux affiljata, Christian Doleschal, Robert Hajšel, Vlad-Marius Botoş, Isabella Tovaglieri, Massimiliano Salini u Krzysztof Hetman.

Intervent ta': Mairead McGuinness.

Id-dibattitu ngħalaq.


9. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 25 tal-Minuti tad-data 7.7.2021.)


9.1. Il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, B9-0387/2021, B9-0395/2021 u B9-0399/2021 (2021/2785(RSP))

Tom Vandenkendelaere, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Ernest Urtasun, Charlie Weimers, Marisa Matias u Dominique Bilde ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Javier Zarzalejos f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp Renew, Jakop G. Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Campomenosi f'isem il-Grupp ID, Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Anna Fotyga, Maria Arena, Ryszard Czarnecki u Evin Incir.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (votazzjoni finali).


9.2. Hong Kong, b'mod partikolari l-każ ta' Apple Daily

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, B9-0390/2021 u B9-0391/2021 (2021/2786(RSP))

Miriam Lexmann, Evelyne Gebhardt, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga u Manu Pineda ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': François-Xavier Bellamy f'isem il-Grupp PPE, u Maria Arena f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

Interventi ta': Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR, Nikolaj Villumsen, f'isem il-Grupp The Left, Ivan Vilibor Sinčić Membru mhux affiljat, Krzysztof Hetman, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Salima Yenbou, Bert-Jan Ruissen, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Joachim Stanisław Brudziński, Evin Incir, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne u Dita Charanzová (il-President indirizza l-osservazzjonijiet magħmula minn Bert-Jan Ruissen waqt l-intervent tiegħu).

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (votazzjoni finali).


9.3. Il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija, b'mod partikolari l-każijiet ta' Mustafa Hashem al-Darwish u Abdullah al-Howaiti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, B9-0397/2021 u B9-0398/2021 (2021/2787(RSP))

Željana Zovko, Marc Tarabella, Katalin Cseh, Hannah Neumann, Ryszard Czarnecki u Miguel Urbán Crespo ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Jan-Christoph Oetjen f'isem il-Grupp Renew, Elżbieta Kruk f'isem il-Grupp ECR, Emmanuel Maurel, f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Isabel Santos, Mick Wallace, Evin Incir u Pierfrancesco Majorino.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (emendi); punt 19 tal-Minuti tad-data 8.7.2021 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.37.)


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.00.


11. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0382/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0355)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 38)

Hong Kong, b'mod partikolari l-każ ta' Apple Daily
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0385/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0356)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 39)

Il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija, b'mod partikolari l-każijiet ta' Mustafa Hashem al-Darwish u Abdullah al-Howaiti
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0392/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0357)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 40)

Rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku
Rapport dwar ir-rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku għal impatt aħjar fuq l-ekonomija reali tal-Ewropa u trasparenza aħjar tat-teħid ta' deċiżjonijiet u tal-akkontabbiltà demokratika [2020/2075(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0358)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 41)

Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0400/2021/REV

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0359)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 42)

Ir-repressjoni tal-oppożizzjoni fit-Turkija, b'mod speċifiku tal-HDP
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0406/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0360)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 43)

L-istabbiliment ta' Żoni Marini Protetti (MPAs) fl-Antartiku u l-konservazzjoni tal-bijodiversità tal-Oċean tan-Nofsinhar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0369/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0361)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 44)

Ksur tad-dritt tal-UE u tad-drittijiet taċ-ċittadini LGBTIQ fl-Ungerija b'riżultat tal-bidliet legali adottati fil-Parlament Ungeriż
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0412/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0362)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 45)

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rwol imsaħħaħ għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fit-tħejjija għall-kriżijiet u fil-maniġġar tagħhom għall-prodotti mediċinali u għall-apparati mediċi [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0351)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 34)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Approvat b'VSI (665 vot favur, 20 kontra, 11-il astensjoni)

Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0352)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 35)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Approvat b'VSI (603 vot favur, 90 kontra, 3 astensjonijiet)

ŻER ġdida għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0370/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0353)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 36)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.04.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.47.


13. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Il-kompożizzjoni numerika tal-kumitati speċjali u l-kumitat ta' inkjesta
Proposta għal deċiżjoni mressqa f'konformità mal-Artikoli 207 u 208 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Konferenza tal-Presidenti, dwar il-kompożizzjoni numerika tal-kumitati speċjali u l-kumitat ta' inkjesta (2021/2802(RSO)) (B9-0414/2021);

Il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0382/2021;

Hong Kong, b'mod partikolari l-każ ta' Apple Daily
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0385/2021;

Il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija, b'mod partikolari l-każijiet ta' Mustafa Hashem al-Darwish u Abdullah al-Howaiti
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0392/2021;

Rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku
Rapport dwar ir-rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku għal impatt aħjar fuq l-ekonomija reali tal-Ewropa u trasparenza aħjar tat-teħid ta' deċiżjonijiet u tal-akkontabbiltà demokratika [2020/2075(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021);

Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0400/2021/REV;

Ir-repressjoni tal-oppożizzjoni fit-Turkija, b'mod speċifiku tal-HDP
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0406/2021;

L-istabbiliment ta' Żoni Marini Protetti (MPAs) fl-Antartiku u l-konservazzjoni tal-bijodiversità tal-Oċean tan-Nofsinhar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0369/2021;

Ksur tad-dritt tal-UE u tad-drittijiet taċ-ċittadini LGBTIQ fl-Ungerija b'riżultat tal-bidliet legali adottati fil-Parlament Ungeriż
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0412/2021.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-15.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 16.30 (punt 19 tal-Minuti tad-data 8.7.2021).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.49.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

14. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.36.


15. Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (2021/2784(RSP))

Adina-Ioana Vălean (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Michal Wiezik f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, Katalin Cseh f'isem il-Grupp Renew, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Annika Bruna f'isem il-Grupp ID, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Anja Hazekamp, f'isem il-Grupp The Left, Seán Kelly, Eleonora Evi, Joachim Kuhs, Francisco Guerreiro u Caroline Roose.

Intervent ta': Adina-Ioana Vălean.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


16. Kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg diċenti fis-settur tal-avjazzjoni - L-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq is-settur tal-avjazzjoni (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000049/2021 mressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri u Sandra Pereira, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg deċenti fis-settur tal-avjazzjoni (B9-0030/2021)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000033/2021 imressqa minn Karima Delli, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: L-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fuq is-settur tal-avjazzjoni (B9-0027/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová u Karima Delli daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Adina-Ioana Vălean (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsijiet.

Interventi ta': Cláudia Monteiro de Aguiar f'isem il-Grupp PPE, Johan Danielsson f'isem il-Grupp S&D, José Ramón Bauzá Díaz f'isem il-Grupp Renew, Rasmus Andresen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Campomenosi f'isem il-Grupp ID, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira, f'isem il-Grupp The Left, Helmut Geuking, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Guido Reil, Joachim Stanisław Brudziński, Pernando Barrena Arza, Marian-Jean Marinescu, Isabel García Muñoz, Dominique Riquet, Clare Daly, Seán Kelly, Alicia Homs Ginel, Vlad Gheorghe, Josianne Cutajar u Agnes Jongerius.

Intervent ta': Adina-Ioana Vălean.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 16.18.)


17. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 16.30.


18. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President ħabbar li l-President tal-Parlament irċieva mill-Grupp PPE id-deċiżjoni li ġejja li timmodifika l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ENVI: Luisa Regimenti minflok Maria Spyraki

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mid-data tal-lum.


19. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Il-kompożizzjoni numerika tal-kumitati speċjali u l-kumitat ta' inkjesta
Proposta għal deċiżjoni B9-0414/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0354)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 37)

Il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0382/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0355)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 38)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0381/2021 iddekadiet.)

Hong Kong, b'mod partikolari l-każ ta' Apple Daily
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0385/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0356)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 39)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0384/2021 iddekadiet.)

Il-piena tal-mewt fl-Arabja Sawdija, b'mod partikolari l-każijiet ta' Mustafa Hashem al-Darwish u Abdullah al-Howaiti
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0392/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0357)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 40)

Rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku
Rapport dwar ir-rieżami tal-qafas leġiżlattiv makroekonomiku għal impatt aħjar fuq l-ekonomija reali tal-Ewropa u trasparenza aħjar tat-teħid ta' deċiżjonijiet u tal-akkontabbiltà demokratika [2020/2075(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Margarida Marques (A9-0212/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0358)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 41)

Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0400/2021/REV

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0359)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 42)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0402/2021 iddekadiet.)

Ir-repressjoni tal-oppożizzjoni fit-Turkija, b'mod speċifiku tal-HDP
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0406/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0360)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 43)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0408/2021 iddekadiet.)

L-istabbiliment ta' Żoni Marini Protetti (MPAs) fl-Antartiku u l-konservazzjoni tal-bijodiversità tal-Oċean tan-Nofsinhar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0369/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0361)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 44)

Ksur tad-dritt tal-UE u tad-drittijiet taċ-ċittadini LGBTIQ fl-Ungerija b'riżultat tal-bidliet legali adottati fil-Parlament Ungeriż
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0412/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0362)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 45)


20. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


21. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


22. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bl-għan li jiżdiedu l-materjali tal-ossidazzjoni termali u d-derivati tagħhom bħala kategorija ta' materjal komponent fil-prodotti fertilizzanti tal-UE (C(2021)04751 - 2021/2795(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

opinjoni tal-Kumitat: ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1237 fir-rigward tal-obbligu ta' liċenzja tal-esportazzjoni għar-ross (C(2021)04862 - 2021/2798(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-definizzjoni ta' allużjonijiet għall-ismijiet ġuridiċi ta' xorb spirituż jew Indikazzjonijiet Ġeografiċi ta' xorb spirituż u l-użu tagħhom fid-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż għajr ix-xorb spirituż li għalih issir l-allużjoni (C(2021)04867 - 2021/2797(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/161 fir-rigward tal-evalwazzjoni tan-notifiki mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali lill-Kummissjoni u l-inklużjoni taċ-ċikatrizzanti bil-kodiċi ATC D03AX u l-forma farmaċewtika "larvi tad-dubbien" fil-lista ta' prodotti mediċinali li ma għandux ikollhom il-karatteristiċi ta' sigurtà (C(2021)04934 - 2021/2800(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika l-kontenut u l-preżentazzjoni ta' informazzjoni li għandha tiġi żvelata minn impriżi soġġetti għall-Artikoli 19a jew 29a tad-Direttiva 2013/34/UE dwar attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, u li jispeċifika l-metodoloġija biex ikun hemm konformità ma' dan l-obbligu ta' żvelar (C(2021)04987 - 2021/2796(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 4 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, ENVI


23. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet 0601-21 sa 0710-21 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 8 ta' Lulju 2021, u ġew riferuti għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President irrefera fid-data 8 ta' Lulju 2021 , skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 226(15) tar-Regoli ta' Proċedura, lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru.


24. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 910/2014 fir-rigward l-istabbiliment ta' qafas għal Identità Diġitali Ewropea (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

IMCO, JURI, LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-krediti għall-konsumatur (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 f’dak li għandu x’jaqsam mar-restrizzjonijiet għall-aċċess għall-ilmijiet tal-Unjoni (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, ENVI, REGI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 sabiex tittejjeb il-prevedibbiltà għall-Istati Membri u biex jiġu ċċarati l-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim meta jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u d-DNG (COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Membri

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija li qed tixjieħ (B9-0364/2021)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gunnar Beck, Dominique Bilde, Francesca Donato, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Elżbieta Kruk, Jaak Madison, Rob Rooken, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky u Bernhard Zimniok. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE (B9-0367/2021)

irriferut

responsabbli :

LIBE


25. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 1 ta' Lulju 2021)

Kumitat LIBE

- L-ispazju jiċkien tas-soċjetà ċivili fl-Ewropa (2021/2103(INI))
(opinjoni: EMPL, JURI)

Kumitat AFET

- Il-Pjan direzzjonali tas-SEAE dwar it-Tibdil fil-Klima u d-Difiża (2021/2102(INI))

Kumitat REGI

- Ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fil-promozzjoni ta' trasformazzjoni innovattiva u intelliġenti kif ukoll tal-konnettività reġjonali tal-ICT (2021/2101(INI))

- Il-politika ta' koeżjoni bħala strument biex jitnaqqsu d-disparitajiet fil-kura tas-saħħa u biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni transfruntiera fis-saħħa (2021/2100(INI))

Kumitat PETI

- Ir-Rapport 2020 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE: it-tisħiħ tal-pożizzjoni taċ-ċittadini u l-protezzjoni ta' drittijiethom (2021/2099(INI))

Kumitat EMPL

- Is-Saħħa Mentali fid-Dinja tax-Xogħol Diġitali (2021/2098(INI))
(opinjoni: FEMM)

Kumitat ECON

- Qafas Ewropew dwar it-Taxxa Minn Ras il-Għajn (2021/2097(INI))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 10 ta' Ġunju 2021)

Kumitat FEMM

- Il-ksib tal-indipendenza ekonomika tan-nisa permezz tal-intraprenditorija u tal-impjieg indipendenti (2021/2080(INI))

Kumitat REGI

- Il-gżejjer u l-politika ta' koeżjoni: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri (2021/2079(INI))
(opinjoni: AGRI)


26. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Emenda tad-Direttiva 2013/34/UE, id-Direttiva 2004/109/KE, id-Direttiva 2006/43/KE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014, fir-rigward tar-rapportar korporattiv sostenibbli minn ċerti impriżi (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM


27. Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduti tad-dati 5, 6 u 7 ta' Lulju 2021 se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jgħaddu minn issa lid-destinatarji tagħhom.


28. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 13 ta' Settembru 2021 sad-data 16 ta' Settembru 2021.


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.33.


30. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Skużati:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Novembru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza