Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0322(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0247/2021

Arutelud :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17

Hääletused :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449

Protokoll
XML 5k
Esmaspäev, 13. september 2021 - Strasbourg

15. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I - Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (arutelu)
CRE

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (raportöör Joanna Kopcińska asemel) ja Véronique Trillet-Lenoir tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Stella Kyriakides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Rasmus Andresen (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Heléne Fritzon fraktsiooni S&D nimel, Nicolae Ştefănuță fraktsiooni Renew nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ID nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, João Pimenta Lopes, fraktsiooni The Left nimel, Antoni Comín i Oliveres (fraktsioonilise kuuluvuseta), Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López ja Pernille Weiss.

(Arutelu jätk: 13.9.2021 protokollipunkt 17)

Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika