Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0322(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0247/2021

Keskustelut :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17

Äänestykset :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
OJ 11/11/2021 - 61

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0377

Pöytäkirja
XML 5k
Maanantai 13. syyskuuta 2021 - Strasbourg

15. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ***I - Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (esittelijä Joanna Kopcińskan sijainen) ja Véronique Trillet-Lenoir esittelivät mietinnöt.

Stella Kyriakides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rasmus Andresen (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Nicolae Ştefănuță Renew-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ID-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López ja Pernille Weiss.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 13.9.2021, kohta 17)

Päivitetty viimeksi: 18. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö