Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0322(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0247/2021

Debatai :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Balsavimas :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/10/2022 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Protokolas
XML 5k
Pirmadienis, 2021 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

15. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ***I - Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, projektas [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (pavaduojanti pranešėją Joanną Kopcińską) ir Véronique Trillet-Lenoir pristatė pranešimus.

Kalbėjo Stella Kyriakides (Komisijos narė).

Kalbėjo Rasmus Andresen (IMCO komiteto nuomonės referentas), Esther de Lange PPE frakcijos vardu, Heléne Fritzon S&D frakcijos vardu, Nicolae Ştefănuță Renew frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Mélin ID frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, João Pimenta Lopes, The Left frakcijos vardu, Antoni Comín i Oliveres, nepriklausomas Parlamento narys, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López ir Pernille Weiss.

(Diskusijų tęsinys: 2021 09 13 protokolo 17 punktas)

Atnaujinta: 2022 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika