Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0322(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0247/2021

Debatten :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Stemmingen :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Stemverklaringen
PV 04/10/2022 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Notulen
XML 5k
Maandag 13 september 2021 - Straatsburg

15. Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I - Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (ter vervanging van de rapporteur, Joanna Kopcińska) en Véronique Trillet-Lenoir geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Rasmus Andresen (rapporteur voor advies van de commissie IMCO), Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ID-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de Fractie The Left, Antoni Comín i Oliveres, niet-fractiegebonden lid, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López en Pernille Weiss.

(Voortzetting van het debat: punt 17 van de notulen van 13.9.2021)

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid