Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0322(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0247/2021

Debaty :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Głosowanie :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/10/2022 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Protokół
XML 5k
Poniedziałek, 13 września 2021 r. - Strasburg

15. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I - Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (w zastępstwie za sprawozdawczynię Joannę Kopcińską) i Véronique Trillet-Lenoir przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Stella Kyriakides (członkini Komisji).

Głos zabrali Rasmus Andresen (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Nicolae Ştefănuță w imieniu grupy Renew, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Mélin w imieniu grupy ID, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, João Pimenta Lopes w imieniu grupy The Left, Antoni Comín i Oliveres niezrzeszony, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López i Pernille Weiss.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 17 protokołu z dnia 13.9.2021)

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności