Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0322(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0247/2021

Dezbateri :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Voturi :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Explicaţii privind voturile
PV 04/10/2022 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Proces-verbal
XML 5k
Luni, 13 septembrie 2021 - Strasbourg

15. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I - Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (în locul raportoarei Joanna Kopcińska) și Véronique Trillet-Lenoir și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Stella Kyriakides (membră a Comisiei).

Au intervenit Rasmus Andresen (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, Nicolae Ştefănuță, în numele Grupului Renew, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Mélin, în numele Grupului ID, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, João Pimenta Lopes, în numele Grupului The Left, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López și Pernille Weiss.

(Continuarea dezbaterii: punctul 17 al PV din 13.9.2021)

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate