Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0322(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0247/2021

Rozpravy :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Hlasovanie :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/10/2022 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Zápisnica
XML 5k
Pondelok, 13. septembra 2021 - Štrasburg

15. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I - Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Margarita de la Pisa Carrión (zastupujúc spravodajkyňu Joannu Kopcińskú) a Véronique Trillet-Lenoir uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Stella Kyriakides (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rasmus Andresen (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Esther de Lange v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Nicolae Ştefănuță v mene skupiny Renew, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ID, Adam Bielan v mene skupiny ECR, João Pimenta Lopes, v mene skupiny The Left, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin-Oesterlé, Adriana Maldonado López a Pernille Weiss.

(pokračovanie rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 13.9.2021)

Posledná úprava: 12. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia