Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Esmaspäev, 13. september 2021 - Strasbourg

16. Hääletus
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele esialgne kokkulepe järgmisel teemal:

Ühenduse sordikaitse tähtaja pikendamine teatavate sortide puhul ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ühenduse sordikaitse tähtaja pikendamist spargli, lillesibulate, viljapuude ja -põõsaste ning ilupuude ja -põõsaste puhul [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

Parlament hääletas järgmise kiirmenetluse kohaldamise taotluse üle (kodukorra artikkel 163):

Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-komisjon.

Parlamendis pandi hääletusele:

Guy Verhofstadti eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
Raport Guy Verhofstadti eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2021/2030(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Arengukomisjon. Raportöör: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
Esimene hääletus toimus 31. jaanuaril 2019 (31.1.2019 protokollipunkt 9.8);

LGBTIQ õigused ELis
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2 Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel LGBTIQ õiguste kohta ELis (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021).

Hääletuse lõpp kell 19.45.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (teisipäev, 14. september 2021) kell 09.00 (14.9.2021 protokollipunkt 2).

Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika