Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Maandag 13 september 2021 - Straatsburg

16. Stemming
CRE

Het Parlement gaat over tot stemming over het voorlopig akkoord over:

Communautair kwekersrecht: verlenging van de duur voor bepaalde soorten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlenging van de duur van het communautaire kwekersrecht voor aspergesoorten en de soortengroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

Het Parlement gaat over tot stemming over het volgende verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissie TRAN.

Het Parlement stemt over:

Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt
Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt [2021/2030(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021).

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit") [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 31 januari 2019 (punt 9.8 van de notulen van 31.1.2019);

LGBTI+-rechten in de EU
Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 227, lid 2, van het Reglement door Dolors Montserrat, namens de commissie PETI, over lhbtiq-rechten in de EU (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021).

Er kan worden gestemd tot 19.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen dinsdag 14 september 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 14.9.2021).

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid