Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Poniedziałek, 13 września 2021 r. - Strasburg

16. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnym porozumieniem w sprawie:

Przedłużenie czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w odniesieniu do niektórych gatunków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przedłużenia czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w odniesieniu do gatunków szparagów oraz grup gatunków bulw kwiatowych, owoców krzewów jagodowych i krzewów ozdobnych [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującym wnioskiem o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - komisja TRAN.

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta
Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta [2021/2030(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
Pierwsze głosowanie odbyło się 31 stycznia 2019 r. (pkt 9.8 protokołu z dnia 31.1.2019);

Prawa osób LGBTIQ w UE
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu przez Dolors Montserrat, w imieniu komisji PETI, w sprawie praw osób LGBTIQ w UE (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym, tj. wtorek 14 września 2021 r. o godz. 9.00 (pkt 2 protokołu z dnia 14.9.2021).

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności