Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 6k
Luni, 13 septembrie 2021 - Strasbourg

16. Sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul privind acordul provizoriu referitor la:

Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei pentru anumite soiuri ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prelungirea duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

Parlamentul a fost invitat să voteze cu privire la următoarea cerere de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN.

Parlamentul a fost invitat să voteze cu privire la:

Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt
Raport privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt [2021/2030(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021).

Parlamentul a fost invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Tomas Tobé (A9-0244/2021)
O primă sesiune de vot a avut loc la 31 ianuarie 2019 (punctul 9.8 al PV din 31.1.2019);

Drepturile LGBTIQ în UE
Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 227alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de către Dolors Montserrat, în numele Comisiei PETI, referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 19.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine, marți, 14 septembrie 2021, la ora 9.00 (punctul 2 al PV din 14.9.2021).

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate