Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2186(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0257/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0257/2021

Συζήτηση :

PV 13/09/2021 - 18
CRE 13/09/2021 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0385

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

18. Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση με θέμα τις δίκαιες εργασιακές συνθήκες, τα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, καθώς και τις νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη [2019/2186(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Η Sylvie Brunet παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν η Marianne Vind (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Radan Kanev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisabetta Gualmini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Dragoş Pîslaru, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kim Van Sparrentak, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Leila Chaibi, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Daniela Rondinelli, μη εγγεγραμμένη, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Mounir Satouri, Stefania Zambelli, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Marc Angel, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Eugenia Rodríguez Palop, Ádám Kósa, Dennis Radtke, Estrella Durá Ferrandis, Véronique Trillet-Lenoir, Tilly Metz, Dominique Bilde, José Gusmão, Λουκάς Φουρλάς, Milan Brglez, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Anne Sander, Gabriele Bischoff, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Krzysztof Hetman, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Sunčana Glavak, Lina Gálvez Muñoz, Alex Agius Saliba και Johan Danielsson.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου