Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 13. septembra 2021 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Žiadosť o zbavenie imunity
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 9.Kalendár schôdzí
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu
 14.Program práce
 15.Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I - Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (rozprava)
 16.Hlasovanie
 17.Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I - Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (pokračovanie rozpravy)
 18.Spravodlivé pracovné podmienky, práva a sociálna ochrana pre pracovníkov platforiem - nové formy zamestnania spojené s digitálnym rozvojom (rozprava)
 19.Budúci rybári (stručná prezentácia)
 20.Smerovanie k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe (stručná prezentácia)
 21.Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ (stručná prezentácia)
 22.Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (198 kb) Prezenčná listina (47 kb) Výsledky hlasovania (293 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (264 kb) 
 
Zápisnica (198 kb) Prezenčná listina (47 kb) Výsledky hlasovania (293 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (264 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (12 kb) Výsledky hlasovania (80 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (34 kb) 
 
Zápisnica (298 kb) Prezenčná listina (78 kb) Výsledky hlasovania (197 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (109 kb) 
Posledná úprava: 12. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia