Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 13 september 2021 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Begäran om upphävande av immunitet
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Datum för sammanträdesperioderna
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 14.Arbetsplan
 15.Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I - Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I (debatt)
 16.Omröstning
 17.Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I - Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I (fortsättning på debatten)
 18.Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen (debatt)
 19.Fiskare för framtiden (kortfattad redogörelse)
 20.Vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa (kortfattad redogörelse)
 21.Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden (kortfattad redogörelse)
 22.En ny modell för den maritima strategin för Atlanten (kortfattad redogörelse)
 23.Röstförklaringar
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (202 kb) Närvarolista (47 kb) Omröstningsresultat (294 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (264 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Närvarolista (47 kb) Omröstningsresultat (294 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (264 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (79 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (34 kb) 
 
Protokoll (293 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (189 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (107 kb) 
Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy