Index 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv - A szavazások eredménye
XML 300kPDF 201kWORD 83k
2021. szeptember 13., Hétfő - Strasbourg
 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. A Csatorna-alagútban üzemelő vasúti társaságok biztonsági tanúsítványai és engedélyei érvényességének meghosszabbítása ***I

 2. A Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem

 3. Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti társulás *

 4. Az LMBTIQ személyek jogai az Unióban

 5. Az időtálló belvízi közlekedés (IWT) felé Európában

 6. Az EU legkülső régióival folytatott erősebb partnerség felé

 7. Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése

 8. 1/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet – a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék

 9. A Csatorna-alagútban üzemelő vasúti társaságok biztonsági tanúsítványai és engedélyei érvényességének meghosszabbítása ***I

 10. Állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzések az antimikrobiális szerek bizonyos felhasználásaira vonatkozó tilalomnak való megfelelés biztosítása érdekében ***I

 11. A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék ***I

 12. Uniós kékkártya-irányelv ***I

 13. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) 2021–2027 ***II

 14. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I

 15. Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I

 16. Az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti vízumkönnyítési megállapodás ***

 17. A 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosítása ***I

 18. Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítás ***I

 19. EU–Korea megállapodás: a légi közlekedés bizonyos kérdései ***

 20. Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: A kizárólag egyes humán fertőzéses betegségek kezelésére használható antimikrobiális szerek meghatározására szolgáló kritériumok

 21. Az új EU-Kína stratégia

 22. Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok iránya

 23. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *

 24. A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme – A digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák

 25. A jövő nemzedék halászai

 26. Az állatok kutatásban, jogszabály által előírt vizsgálatokban és oktatásban való felhasználása nélküli innovációra való átállás felgyorsítását célzó tervek és intézkedések

 27. A nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapítása

 28. A tiltakozások és a polgárok kormányzati elnyomása Kubában

 29. Ahmed Manszúr emberijog-védő ügye az Egyesült Arab Emírségekben

 30. A Kenyában található kakumai menekülttáborbeli helyzet

 31. Az adóügyi információk cseréjére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása

 32. Az afganisztáni helyzet

 33. A libanoni helyzet

 34. A tömegtájékoztatás szabadsága és a jogállamiság helyzetének további romlása Lengyelországban

 35. Az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítése
Utolsó frissítés: 2021. december 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat