Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0019(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0171/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0363

Протокол
XML 10k
Вторник, 14 септември 2021 г. - Страсбург

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Правна закрила на Общността на сортовете растения: удължаване на срока за някои видове ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно удължаването на срока на правната закрила на Общността на сортовете растения за вида Asparagus и за групите видове цветни луковици, дървесни дребни плодове и дървесни декоративни растения [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0363)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - комисия TRAN

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (682 гласа „за“, 1 глас „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад
Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад [2021/2030(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0238/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0364)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.9.2021 г.).

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Комисия по развитие. Докладчик: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0365)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Правата на ЛГБТИК в ЕС
Предложение за резолюция B9-0431/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0366)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност