Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0019(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0171/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0363

Protokol
XML 8k
Tirsdag den 14. september 2021 - Strasbourg

2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

EF-sortsbeskyttelse: Forlængelse for visse arter ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af EF-sortsbeskyttelse for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0363)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Forlængelse af gyldigheden af sikkerhedscertifikater og driftslicenser for jernbanevirksomheder, der opererer i Kanaltunnellen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Ved afstemning ved navneopråb (682 for, 1 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Anmodning om beskyttelse af Guy Verhofstadts privilegier og immuniteter
Betænkning om anmodning om beskyttelse af Guy Verhofstadts privilegier og immuniteter [2021/2030(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0364)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 14.9.2021).

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union *
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen") [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0365)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

LGBTIQ-rettigheder i EU
Forslag til beslutning B9-0431/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0366)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Seneste opdatering: 7. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik