Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0019(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0171/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/09/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0363

Notulen
XML 8k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Communautair kwekersrecht: verlenging van de duur voor bepaalde soorten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlenging van de duur van het communautaire kwekersrecht voor aspergesoorten en de soortengroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0363)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissie TRAN

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (682 voor, 1 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt
Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt [2021/2030(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0364)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 bij de notulen van 14.9.2021).

Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit") [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)0365)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

LGBTI+-rechten in de EU
Ontwerpresolutie B9-0431/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0366)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid