Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0019(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0171/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0363

Zápisnica
XML 8k
Utorok, 14. septembra 2021 - Štrasburg

2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Práva Spoločenstva k odrodám rastlín: predĺženie trvania účinku v prípade niektorých odrôd ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predĺžení trvania účinku práv Spoločenstva k odrodám rastlín v prípade druhu špargľa a skupín druhov cibuľky kvetov, drobné ovocie na drevinách a okrasné dreviny [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0363)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Predĺženie platnosti bezpečnostných osvedčení a licencií železničných podnikov pôsobiacich v Lamanšskom prielive ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - výbor TRAN

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

HPM (682 za, 1 proti, 4 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Žiadosť o ochranu výsad a imunít Guyho Verhofstadta
Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Guya Verhofstadta [2021/2030(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
Tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2021)0364)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 14.9.2021).

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0365)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Práva LGBTI+ osôb v EÚ
Návrh uznesenia B9-0431/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0366)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Posledná úprava: 7. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia