Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0019(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0171/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0363

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 14 september 2021 - Strasbourg

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Gemenskapens växtförädlarrätt: förlängning av giltighetsperioden för vissa arter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0363)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den fasta förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-utskottet

BEGÄRAN OM BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades genom omröstning med namnupprop (682 röster för, 1 röst emot, 4 nedlagda röster) att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier
Betänkande om begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier [2021/2030(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0364)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.9.2021).

Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0365)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Hbtqi-personers rättigheter i EU
Resolutionsförslag B9-0431/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0366)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Senaste uppdatering: 7 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy