Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Úterý, 14. září 2021 - Štrasburk

3. Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (2021/2875(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (výkonný místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Mohammed Chahim za skupinu S&D, Pascal Canfin za skupinu Renew, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Paolo Borchia za skupinu ID, Anna Zalewska za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu The Left, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen a Josianne Cutajar.

Vystoupili: Frans Timmermans a Anže Logar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 7. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí