Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Tirsdag den 14. september 2021 - Strasbourg

3. Fremlæggelse af Fit for 55-pakken efter offentliggørelsen af IPCC's rapport (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Fremlæggelse af Fit for 55-pakken efter offentliggørelsen af IPCC's rapport (2021/2875(RSP))

Anže Logar (formand for Rådet) og Frans Timmermans (Ledende næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Mohammed Chahim for S&D-Gruppen, Pascal Canfin for Renew-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Paolo Borchia for ID-Gruppen, Anna Zalewska for ECR-Gruppen, Manon Aubry, for The Left-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen og Josianne Cutajar.

Talere: Frans Timmermans og Anže Logar.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 7. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik