Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg

3. Presentatie van het "Klaar voor 55"-pakket na de publicatie van het IPCC-verslag (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het "Klaar voor 55"-pakket na de publicatie van het IPCC-verslag (2021/2875(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Mohammed Chahim, namens de S&D-Fractie, Pascal Canfin, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Paolo Borchia, namens de ID-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen en Josianne Cutajar.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Anže Logar.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid