Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Wtorek, 14 września 2021 r. - Strasburg

3. Przedstawienie pakietu „Gotowi na 55” po publikacji sprawozdania IPCC (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie pakietu „Gotowi na 55” po publikacji sprawozdania IPCC (2021/2875(RSP))

Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Mohammed Chahim w imieniu grupy S&D, Pascal Canfin w imieniu grupy Renew, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Paolo Borchia w imieniu grupy ID, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Manon Aubry, w imieniu grupy The Left, Kostas Papadakis niezrzeszony, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen i Josianne Cutajar.

Głos zabrali Frans Timmermans i Anže Logar.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności