Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Marţi, 14 septembrie 2021 - Strasbourg

3. Prezentarea pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” în urma publicării raportului IPCC (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prezentarea pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” în urma publicării raportului IPCC (2021/2875(RSP))

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (vicepreședinte executiv al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Mohammed Chahim, în numele Grupului S&D, Pascal Canfin, în numele Grupului Renew, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Paolo Borchia, în numele Grupului ID, Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului The Left, Kostas Papadakis, neafiliat, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen și Josianne Cutajar.

Au intervenit Frans Timmermans și Anže Logar.

A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 7 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate