Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Utorok, 14. septembra 2021 - Štrasburg

3. Predstavenie balíka návrhov Fit for 55 po uverejnení správy IPCC (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Predstavenie balíka návrhov Fit for 55 po uverejnení správy IPCC (2021/2875(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (výkonný podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Mohammed Chahim v mene skupiny S&D, Pascal Canfin v mene skupiny Renew, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Paolo Borchia v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen a Josianne Cutajar.

Vystúpili: Frans Timmermans a Anže Logar.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 7. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia