Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2867(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000059/2021

Внесени текстове :

O-000059/2021 (B9-0035/2021)

Разисквания :

PV 14/09/2021 - 4
CRE 14/09/2021 - 4

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 5k
Вторник, 14 септември 2021 г. - Страсбург

4. Природните бедствия през лятото на 2021 г. - Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000059/2021, зададен от Younous Omarjee, от името на комисия REGI, към Комисията: Природни бедствия през лятото на 2021 г. (B9-0035/2021)

Изявление на Комисията: Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee разви въпроса.

Elisa Ferreira (член на Комисията) направи изявление и отговори на въпроса.

Изказаха се Pascal Arimont, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Rosa D'Amato, от името на групата Verts/ALE, Rosanna Conte, от името на групата ID, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martina Michels, от името на групата The Left, Chiara Gemma, независим член на ЕП, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax и Saskia Bricmont.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Georg Mayer, Petros Kokkalis, Андрей Новаков, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou и Peter Liese.

Изказа се Elisa Ferreira.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност