Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2867(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000059/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000059/2021 (B9-0035/2021)

Συζήτηση :

PV 14/09/2021 - 4
CRE 14/09/2021 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

4. Φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2021 - Επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000059/2021 που κατέθεσε ο Younous Omarjee, εξ ονόματος της επιτροπή REGI, προς την Επιτροπή: Οι φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι του 2021 (B9-0035/2021)

Δήλωση της Επιτροπής: Επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής (2021/2876(RSP))

Ο Younous Omarjee αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elisa Ferreira (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση και απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pascal Arimont, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosanna Conte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Chiara Gemma, μη εγγεγραμμένη, Ralf Seekatz, Νίκος Ανδρουλάκης, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax και Saskia Bricmont.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Georg Mayer, Πέτρος Κόκκαλης, Andrey Novakov, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Γιώργος Γεωργίου, Λευτέρης Χριστοφόρου και Peter Liese.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου