Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2867(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000059/2021

Ingediende teksten :

O-000059/2021 (B9-0035/2021)

Debatten :

PV 14/09/2021 - 4
CRE 14/09/2021 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 5k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg

4. Natuurrampen tijdens de zomer van 2021 - De impact van natuurrampen in Europa als gevolg van de klimaatverandering (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2021 van Younous Omarjee, namens de commissie REGI, aan de Commissie: Natuurrampen in de zomer van 2021 (B9-0035/2021)

Verklaring van de Commissie: De impact van natuurrampen in Europa als gevolg van de klimaatverandering (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee licht de vraag toe.

Elisa Ferreira (lid van de Commissie) legt de verklaring af en beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Rosa D'Amato, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosanna Conte, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de Fractie The Left, Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax en Saskia Bricmont.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georg Mayer, Petros Kokkalis, Andrey Novakov, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou en Peter Liese.

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid