Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2867(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000059/2021

Teksty złożone :

O-000059/2021 (B9-0035/2021)

Debaty :

PV 14/09/2021 - 4
CRE 14/09/2021 - 4

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 5k
Wtorek, 14 września 2021 r. - Strasburg

4. Klęski żywiołowe latem 2021 r. - Skutki klęsk żywiołowych w Europie spowodowanych zmianą klimatu (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000059/2021, które skierował Younous Omarjee, w imieniu komisja REGI, do Komisji: Klęski żywiołowe latem 2021 r. (B9-0035/2021)

Oświadczenie Komisji: Skutki klęsk żywiołowych w Europie spowodowanych zmianą klimatu (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee rozwinął pytanie.

Elisa Ferreira (członkini Komisji) wypowiedziała się i odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Pascal Arimont w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Nicolae Ştefănuță w imieniu grupy Renew, Rosa D'Amato w imieniu grupy Verts/ALE, Rosanna Conte w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Martina Michels w imieniu grupy The Left, Chiara Gemma niezrzeszona, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax i Saskia Bricmont.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georg Mayer, Petros Kokkalis, Andrey Novakov, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou i Peter Liese.

Głos zabrała Elisa Ferreira.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności