Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2867(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000059/2021

Predkladané texty :

O-000059/2021 (B9-0035/2021)

Rozpravy :

PV 14/09/2021 - 4
CRE 14/09/2021 - 4

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 5k
Utorok, 14. septembra 2021 - Štrasburg

4. Prírodné katastrofy v lete 2021 - Vplyvy prírodných katastrof v Európe v dôsledku zmeny klímy (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie O-000059/2021, ktorú položil Younous Omarjee, v mene výboru výbor REGI, pre Komisiu: Prírodné katastrofy v lete 2021 (B9-0035/2021)

Vyhlásenie Komisie: Vplyvy prírodných katastrof v Európe v dôsledku zmeny klímy (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee rozvinul otázku.

Elisa Ferreira (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením a odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Pascal Arimont v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Nicolae Ştefănuță v mene skupiny Renew, Rosa D'Amato v mene skupiny Verts/ALE, Rosanna Conte v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Martina Michels, v mene skupiny The Left, Chiara Gemma – nezaradená poslankyňa, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax a Saskia Bricmont.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georg Mayer, Petros Kokkalis, Andrey Novakov, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou a Peter Liese.

V rozprave vystúpila Elisa Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 7. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia