Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

5. Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2022 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2022 (2021/2762(RSP))

Η Irena Drmaž (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karlo Ressler (εισηγητής για τον προϋπολογισμό), Damian Boeselager (εισηγητής για τον προϋπολογισμό), και Johan Van Overtveldt (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει η Irena Drmaž.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου