Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Úterý, 14. září 2021 - Štrasburk

6. Hlasování
CRE

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu
Zpráva o cestě k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu [2021/2015(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie
Zpráva směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie [2020/2120(INI)] – Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu
Zpráva o novém přístupu k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu [2020/2276(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 11 zápisu ze dne 14.9.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:01.)

Poslední aktualizace: 7. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí